KDAJ IN KAKO NAM PSIHOTERAPIJA POMAGA?

V življenju se srečujemo z izzivi, težavami, problemi. Včasih jih rešimo dokaj spontano, drugič potrebujemo nasvet, pogovor; kdaj je dovolj, da o problemu razmislimo, si naredimo načrt in mu sledimo. Včasih potrebujemo strokovno pomoč.

Psihoterapija in svetovanje nam pomaga, ko:

 • smo anksiozni, imamo panične napade
 • smo depresivni in se srečujemo z občutki praznine in potrtosti
 • imamo telesne in zdravstvene simptome, ki so psihosomatskega izvora
 • imamo težave na čustvenem področju 
 • imamo težave v odnosih
 • se ne zmoremo uspešno soočati s stresom
 • opažamo iztrošenost, smo preobremenjeni ali izgoreli
 • ob izgubah in žalovanju
 • ob občutkih manjvrednosti, slabi  samopodobi in pomanjkanju samozaupanja
 • ko nismo zadovoljni s svojim življenjem, pa niti ne vemo, zakaj
 • ko naletimo na notranje ovire pred spremembami
 • se vrtimo v nefunkcionalnih krogih/vzorcih mišljenja, čustvovanja, vedenja, ki nas ne privedejo do rešitve problema ali boljšega počutja, temveč s svojim pristopanjem še bolj poglabljamo neprijetne in slabe občutke, doživljanja ali misli o sebi, drugih in svetu
 • ko želimo osebnostno rasti

Skozi terapevtski proces:

 • raziskujemo svoje potrebe
 • ozaveščamo notranje procese in nefunkcionalne vzorce mišljenja, čustvovanja in vedenja ter jih spreminjamo
 • rešujemo osebne težave, ki niso le vedenjskega značaja, ampak posegajo globje v sfere čustvenega, mišljenjskega in telesnega področja
 • krepimo svojo notranjo stabilnost in iščemo resurse tudi znotraj sebe
 • ponovno vzpostavimo porušeno notranje ravnovesje.